Kortermajade ehitus

  • Kortermajade ehitus (kuni 8 korteriga)
  • Ridaelamute ehitus
  • Paneelmajade terviklik renoveerimine (kuni 24 korteriga)
  • Puitmajade terviklik renoveermine
  • Kivimajade terviklik renoveerimine
  • Kortermajade ja ridaelamute üldehitustööd