Renoveerimine kulukam kui uue ehitamine

10.03.2015

Kui võrrelda uue hoone ehitamist ja vana renoveerimist, siis atraktiivsuse seisukohalt on uue hoone ehitamine mõnusam. Sõltuvalt hoonest on renoveerimine keerukam, ettearvamatum ja ka konfliktsem. Renoveeritaval hoonel on oma eripära, ajalugu ja see võib olla seotud tellijale teistegi emotsionaalsete aspektidega.

Hoone renoveerimine eeldab nii tellijalt kui ka töövõtjalt põhjalikumat planeerimist. Tööde organiseerimine on keerulisem, kui tööde käigus selguvad asjaolud, mida ei suudetud või osatud ette näha.

Majanduslikust aspektist lähtudes tuleb tõdeda, et renoveerimine on võrreldes uue ehitamisega kulukam. Samuti on renoveerimisel töövõtjal keerulisem hinnata tööde maksumust, millest tulenevalt ei pruugi kõik tööd ootuspäraselt lõppeda. Selleks, et välistada renoveerimistöödel suuremaid konflikte, on tellijal oluline mõista, et ehituseelne planeerimine vajab põhjalikku eeltööd.

Jättes eeltöö tegemata ning lootes eelkõige töövõtjatele, ei pruugi tööde maksumus ega tööde kvaliteet (sealhulgas korterelamute kulude kokkuhoid peale renoveerimist) olla ootuspärased.
Seda ilmestab tihti asjaolu, et osa korteriühistute (sealhulgas era- ja äriklientide) poolt hinnapäringutega väljastatavad projektid ehitajatele ei sisalda üldsegi küsitavaid töid, mida teha soovitakse.

Kurvaks teeb see, et tellijat nõustab samal ajal omaniku­järelevalve. Seega tuleb endiselt mõista, et kõige parem ja soodsam on ehitada või renoveerida üks kord ja korralikult. Sellele aitab kaasa põhjalik planeerimine ja arusaam, et “hea ja odav” ei ole õnnevalem pikemas perspektiivis.

Kommentaari autor: Priit Rebane, OÜ Normandia juhatuse liige
Sisukamat artiklit loe Äripäevast