Projekteerija, ehitaja ja omanikujärelevalve vastutus tänases kohtupraktikas

21.11.2017

Normandia hea käekäigu eest hoolt kandev Härma osales Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Ellex Raidla advokaadibüroo poolt korraldatud seminaril Projekteerija, ehitaja ja omanikujärelevalve vastutus tänases kohtupraktikas. Normandia osalemise eesmärgiks oli hankida selget arusaama ehitusprotsessis osalejate vastutuse aluste ja piiride osas.

Seminari käigus tutvustas Ellex Raidla advokaadibüroo vandeadvokaat, vaidluste praktikagrupi juht ja partner Arne Ots tänasest kohtupraktikast välja tulnud olulisemaid nüansse. Arne Ots on ehitusega seotud vaidlustega tegelenud juba üle 15 aasta. Ta on esindanud ehitus- ja projekteerimisettevõtjaid arvukates riigihankevaidlustes, arbitraaži- ja tavakohtuvaidlustes ning samuti süüteomenetlustes.

Seminaril tuli kõne alla: 

  • millised on projekteerija, ehitaja ja omanikujärelevalve kohustused;
  • kes, mille eest ja millise aja jooksul võib vastutada;
  • kas vaidluse tekkimise korral on võimalik ennustada, millise lahenduse see võiks kohtus saada;
  • tõenduslikud ja muud menetlusõiguslikud probleemid oma õiguste kaitsel kohtus.

Härma tõdes, et seminar täitis seatud eesmärki. Sellel osalemisega ammutasime teadmisi, kuidas vältida vaidlusi ning teadustasime, kuidas vaidluste korral käituda.

Seminar Projekteerija, ehitaja ja omanikujärelevalve vastutus tänases kohtupraktikas