Enamlevinud ehituse töövõtte omale soovikohase maja ehitamiseks

28.05.2018

Maja ehitamise plaanid on tavalisest enam päevakorda kerkinud. Uute linnakorterite kiire hinnakasvu kõrval on maja ehitamise kõrgendatud huvi mõistetav. Nii soovitaksegi korteri asemel ehitada omale unistuste kodu maja näol. Peamiselt soovitakse ehitada omale kodu oma äranägemise järgi, kõige paremal moel ja oma parimate teadmiste ja võimaluste piires. Käesolevas kirjatükis puudutame põgusalt eramu ehituse töövõtte, mida peamiselt omale soovikohase maja ehitamisel praktiseeritakse.

Ehitan ise, juhin ise kaasates erinevaid ehitusmehi, -brigaade ja -firmasid. Taolise ehituspraktikaga meil kokkupuude puudub. Saame üksnes eeldada või tugineda kuulujuttudele. Kuna selline lähenemine lugejale väärtust ei paku, siis me sel praktikal pikemalt ei peatu.

Segane töövõtt. Sellise töövõtu puhul asutakse maja planeerimise ja ehitamise maksumuse osas oma parema äranägemise järgi kulusid optimeerima. Kellel tuleb see paremini välja, kellel üldsegi mitte. Oma kodu tahaks, seda kas või üle kivide ja kändude. Kirjeldame siinkohal lühidalt üht levinumat segast praktikat. Tellija korraldab kelleltki või internetiavarustest tüüpprojekti, laseb seda 3. isikul korrigeerida, lisaks täiustab seda omakorda ehitaja, osa töid tellib peamiselt ehitajalt, tellija korraldab ise kõrvaltöötajaid ja –firmasid ning teeb mõned tööd ka ise, sõlmitakse ebamõistlikke kokkuleppeid või jäetakse need üldse tegemata, vastutus on laialivalguv, selgusetu ja arusaamatu. Tõõvõtud on konfliktsed oma lõputute vaidlustega, pooltele arusaamatud ja eesmärk hägune. Rahavoog ja tähtaeg on lõhki. Lõppude lõpuks tugineb teadmine rahavoost vaid peamiselt tunnetele või teadmistele peas mitte faktidele. Omale kodu ehitamise rõõmust saab hoopiski keeruline probleemide sasipundar. Kahjuks on taoline lähenemine tavapärane ja hiljem ollakse tihti kurvad.

Projekteerimisehitustöövõtt. Sel juhul viime tellija visiooni (lähteülesande) tema kodust ellu vastutades nii projekteerimise- kui ka ehitustööde eest. Tellijale hästi mõnus, kuna teeme kõik vajaliku kliendi eest alates projekteerimisest kuni koju sissekolimiseni. Sel puhul fikseeritakse eelnevalt projekteerimis- ja ehitustööde maksumus, ehitise valmimise tähtaeg, kvaliteedinõuded ja muud olulised nüansid. Teostatakse kliendi poolt koostatud, soovitatavalt põhjaliku, lähteülesande alusel projekteerimistööd koos sinna juurde kuuluvate uuringute, kooskõlastuste ja ehitusloa hankimisega. Projektide valmimise ja ehitusloa saamise järgselt toestatakse nõuetekohased ehitustööd. Projekti lõpus loovutatakse kliendile ehituse täitedokumentatsioon, viiakse läbi vajalikud koolitused, hangitakse ehitisele kasutusluba ning antakse tellijale üle tema uue kodu võtmed.

Ehitustöövõtt. Kui oma uuest kodust pole veel täit visiooni, saab selle ise aegamisi koos projekteerimisfirmaga valmis meisterdada. Seega tellitakse ehitusprojekt (nt eel-, põhi- või tööprojekti staadiumini) tellija poolt mõnelt selleks pädevust omavalt arhitektuuribüroolt. Kui projekt on valmis, tuleb tellija sellega (vajadusel koos täiendavate tellija juhistega) kas näpuvahel meie juurde või saadab selle meile e-kirjaga. Meie omakorda ehitame kliendile maja vastavalt tema poolt tellitud projektile kuni kasutusloani ning eelnevalt pakkumisega kooskõlastatud eelarvele. Soovime, sh julgeme soovitada, pakkumise fikseerida selliselt, et meie pakume hinna vastavalt projektile ning ehitame täpselt vastavalt projektile. Ehitustööde hind on fikseeritud kujul. Tööde maksumus muutub juhul, kui tellija soovib tööde käigus muudatus- või lisatöid (kui maja hakkab ilmet võtma, siis seda tihti soovitakse, kuna päris maja on arvutis olevast pildist reaalsem). Siseviimistlus- ja santehnikaga seotud materjalid määrame pakkumisel hinnaklassidena (nt seinaplaat 15 €/m2) – klient saab enne viimistlustöid valida poest omale sobivad materjalid – lõplik hind eelarvel kujuneb vastavalt tema poolt poes valitud materjali(de) maksumusele. Need toimingud fikseeritakse tehtud tööde aktis. Nii et tellijal on eelarve pidevalt silme ees kogu maja ehitusperioodi vältel. Selle lahendusviisiga on planeeritud ehitushind läbipaistev ning jääb esialgselt kokkulepitud piiridesse.

Etapiline ehitustöövõtt. Sellisel puhul jagatakse maja ehitus üldjuhul kahte etappi. Esimese etapiga ehitatakse vundament, seinad, katus, paigaldatakse uksed ja aknad ehk teostatakse peamised üldehitustööd (n-ö suletud majakarp). Seejärel teostatakse siseviimistlustööd koos eritööde, haljastuse jm. Taolist etapilist ehitusviisi on palutud puhkudel, kui tellija soovib maja ehitust finantseerida omavahenditega või teostada sisetööd ise. Kui soovitakse läbivalt kasutada ehitusfirma tuge, siis tasuks mõelda kas ehitajal lasta pakkumine koostada kogu maja ehitusele või vaid esimesele etapile ning teine pakkumine küsida teise etapi alustamise eel. Kuna majandust ennustada on keeruline, peame mõistlikuks, et klient teaks vähemasti orienteeruvalt maja ehituse kogumaksumust. Maja teise etapi ehituse eel saab ehitaja pakkumist korrigeerida vastavalt inflatsioonile ja ehitushinnaindeksi muutusele. Kuna majandusnäitajate muutused on tellija poolt kontrollitavad, siis ei saa ehitaja hiljem endale hinda alusetult enda kasuks korrigeerida.

Põgusalt ehitusprojektist. Tehakse ka häid ehitamiseks kõlbulikke eelprojekte, aga hea kui on põhiprojekt – vähem küsitavusi, selgem eesmärk, eelarve jmt. Eelprojekti staatuses olevat projekti oleme projekteerinud ise vajalikus mahus edasi, sh teinud eriosade projektid. Need kooskõlastatakse kliendiga enne ehitustöid. Olgu siinkohal tõdetud, et põhiprojektiga saab tellija oma soove konkreetsemalt ehitajale esitada. Tööprojekti (seda üldjuhul ei tehta) korral ei teki ehitajal võimalust omaloominguks.

Kokkuvõtvalt. Igaljuhul saame võtta Teie kodu ehitamise juhtohjad üle sealtmaalt, mil suudate meile kui ehitajale anda selge visiooni oma soovidest, mis võimaldaks kalkuleerida põhjaliku tööde maksumuse (olgu see alates projekteerimise algusest või peale eelprojekti või enne ehitustööde algust).

Eramu ehitus võtmed kätte