Ehitusvaldkonnas tegutsemiseks peab omama kutsealast pädevust

10.04.2018

Alates 01.07.2018. a saab ehitusvaldkonnas tegutsev pädev isik oma kvalifikatsiooni tõendada ainult vastava kutsetunnistusega. Kõrghariduse diplomist ja erialasest töökogemusest oma pädevuse tõendamiseks enam ei piisa. Muu hulgas tasub teada, et kui alates 01.01.2018. a ei ole majandustegevusteates pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendamiseks märgitud kutsetunnistuse andmeid, siis on tegemist nõuetele mitte vastava majandustegevusteatega. 

Varasemalt leidus Eesti ehitusmaastikul isikuid, kes justkui vastutasid 50 või enama ehitusfirma ehitustegevuse eest. Edaspidi tuleb ehitusvaldkonnas oma pädevust tõestada kutsetunnistusega ning üks ekspert saab maksimaalselt esindada kolme firmat. See välistab olukorra, kus isikud müüsid pädevust mitteomavatele ehitusfirmadele oma diplomi näol. Omakorda loob uus kord kõigile hõlpsama võimaluse ehitusettevõtete reaalse pädevuse kontrolliks. Seega peaksid edaspidi tulema pädevust kandvad ehitusspetsialistid reaalse töö juurde. 

Vandeadvokaadi Siret Siilbek hinnangul tohib ettevõtja tegutseda ainult oma vastutava spetsialisti pädevuse ulatuses. See tähendab, et pelgalt registreering ei anna õigust tegutseda laiemas valdkonnas, kui seda on vastutava spetsialisti tegelik pädevus. 

Õiguskantsleri hinnangul ei tohiks kutse omandamine valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele olla üleliia raske või ajakulukas. Seda enam, et kutse omandamine tagaks spetsialistide kõrgema kvalifitseerituse ning parema ohutuse. 

Normandias oleme seda meelt, et inimestel, kes ehituses tegutsevad ja otsustavad, peab olema vastutustunne ja kompetents. Selles suunas me ka oma tegevuste ja juhtimisega järjepidevalt liigume. Normandia ehitusplatsidel juhtimise ja koordineerimisega tegelev Rebane omab kutsetunnistusel põhinevat kvalifikatsiooni (nr 130215) ning kõrgharidust. Ettevõtte üldise hea käekäigu eest hoolt kandev Härma omab magistrikraadi ökonoomika ja ettevõtluse ning diplomit majandusarvestus ja finantsjuhtimise erialal. Täiendavalt oleme oma pädevust arendanud järjepidevalt valdkonnapõhistel koolitustel ja seminaridel.  

Ehituspartneri pädevust saab kontrollida majandustegevuse registrist (MTR). Vastava registri majandustegevuseteade võimaldab tutvuda ehitusfirma registreeringu, üldandmete, pädeva isiku ja tema kutsetunnistuse andmetega. Seega on hõlpsasti võimalik tuvastada enne ehitusfirmaga kokkuleppe sõlmimist tema tegelik pädevus ning jõuda selgusele kas pädevust kandev vastutav isik ka reaalselt ehitustööde juures viibib.

Kutsetunnistus 130215 Priit Rebane