Ehitusfirma Normandia on Eesti Ehitusettevõtjate Liidu liige

05.05.2017
Eesti Ehitusettevõtjate Liidu (EEEL) märtsis toimunud juhatuse koosolekul otsustati OÜ Normandia võtta EEEL liikmeks.

Eesti Ehitusettevõtjate Liit on vabatahtlikult ühinenud ehitusettevõtjaid ühendav mittetulundusorganisatsioon. Liidu eesmärgiks on kooskõlastada ja koordineerida oma liikmete tegevust ehitustegevuse majanduspoliitilistes küsimustes ja suhetes töövõtjatega ning nende organisatsioonidega. Liidu liikmeks olevad ehitusettevõtjad koos tütarettevõtetega, keskmiselt 100 ettevõtet, annavad oma ehitustegevusega üle 50% kogu Eesti ehituskäibest. Liidu liikmesfirmad on tunnustatud ettevõtjad ehitusturul. [EEEL]

Mullu novembris EEEL juhatuse esimehe ametit pidama asunud hr Kaupo Kolsaril on fookuses kaks põhiteemat: suurema usalduse võitmine ehitajate ja ehituse suhtes ja kõik ehitusharidusega seonduv. „Kõik arvavad teadvat, et ehitajaid ei saa usaldada. Meie eesmärk on selgitada tellijale, mida tähendab üks korralik ehitusettevõte ja kuidas teda ära tunda. Kuidas valida ettevõtet, kes ei jäta töid pooleli ega käituks muul moel ebaausalt,” kõneleb ta veendunult. [Ehitusuudised.ee]

Normandia on tegutsenud oma asutamisajast alates vastavalt EEEL juhi poolt eelpool öeldule. Sestap on meil siiralt hea meel olla vastava organisatsiooni liige. Muu hulgas tõdeme, et ehitustegevus on väga keeruline. Keerukust lisab veel asjaolu, et kogu ehitusliku ahela (tellija eeltöö, tema finantsvõimekus, sealt edasi ehituseelne järelevalve kontrollfunktsioon, projekteerija jpm) tegematust ja sellest tingitud puudujääke surutakse pahatihti ehitaja vastutusalasse. Näeme selles osas tõsist probleemi, kus ehitajalt eeldatakse kui ka oodatakse lahendusi, milles neil puudub kompetents. Seda kogeme igapäevaselt just väiksemamahuliste ehitustööde puhul. Teema on tõsine ja keeruline. Pahatihti tekib sellest tellijale täiendav ettenägematu kulu. Siinkohal on paslik meelde tuletada, et kvaliteetne ja vastupidav ehitustöö algab heast eeltööst. Kirjutasime sellest põgusalt Äripäeva veebiväljaandes (loe siit: https://goo.gl/UoSUGE) ja 9. märtsi paberlehes. Kindlasti võtame sel ja muudel teemadelgi sõna ka tulevikus.

Ehitusfirma Normandia on Eesti Ehitusettevõtjate Liidu liige